Symposium Acoustics Ultra Padz

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: SYMPOSIUM ACOUSTICS
  • Dostępność: Sprzedaż wyłącznie w salonie stacjonarnym

**** Autoryzowany dealer produktów SYMPOSIUM ACOUSTICS ****


Symposium Acousics Ultra Padz - akcesoria antywibracyjne - miniaturowa platforma - 3 szt.


 

Ultra Padzy są alternatywą dla dużych, pełnowymiarowych platform, pod ciężkimi wzmacniaczami mocy lub innymi urządzeniami, wymagajacymi intensywnego tłumienia i izolacji antywibracyjnej.


Wprowadzenie

Ultra Padzy, to samodzielne akcesoria antywibracyjne, gwarantujące efektywną i „bezproblemową” kontrolę nad rezonansami i pochłanianiem wibracji, pod urządzeniami aktywnymi i pasywnymi. W porównaniu do konwencjonalnych, stożkowych akcesoriów izolacyjnych, Ultra Padzy są bardziej neutralne brzmieniowo i nie faworyzują jednego podzakresu częstotliwości kosztem innych. Są również bardziej efektywne w kwestii minimalizacji rezonansów, z uwagi na zdolność do rozpraszania energii oraz minimalizacji nowej energii, wprowadzanej do urządzenia poprzez jego podstawę. Ultra Padzy są również wygodniejsze i bardziej bezpieczne w użytkowaniu, z uwagi na to że są bardziej stabilne i nie wywracają się do góry nogami.


Opis

Ultra Pad, to rodzaj miniaturowej platformy Symposium – o wymiarach zaledwie 2" by 3" (5 x 7.6 cm) i grubości 1 5/8" (4.1 cm), której górna i dolna powierzchnia zostały wykonane z wykrawanej laserowo, polerowanej stali nierdzewnej. Środek składa się z 3 sprasowanych warstw, z centralną sekcją wykonana z pianki o grubości 1.5" (3.8 cm), otoczonych winylowym obramowaniem. Warstwa pianki ma taką sama grubość jak w platformach Ultra. Ulra Pad może być uważany jako „rozszerzona” wersja Fat Pada, z uwagi na zwiększoną grubość centralnej warstwy z pianki.


Zastosowanie i funkcjonalność

Ultra Padzy są pożądane w sytuacjach, w których użycie pełnowymiarowej platformy antywibracyjnej jest niepraktyczne. Ich wysokość wynosząca 1 5/8" (4.1 cm) jest wystarczająco duża, by przewyższyć nawet najdłuższe stosowane pod urządzeniami nóżki. Mogą być umieszczone bezpośrednio pod obudową urządzenia, lub pod kolcami lub innymi akcesoriami kulowymi, w celu zwieszenia skuteczności działania tych akcesoriów. Ultra Padzy umieszczone bezpośrednio pod obudową, pochłaniają energię mechaniczną ze struktury urządzenia, zamieniając ją na ciepło. Zapewniając nierezonujące i niepodatne mechanicznie połączenie, które jednocześnie rozprasza pochłanianą energię zmieniając ją na ciepło (istotna cecha, odróżniająca Ultra Padzy od zwykłych nóżek), Ultra Padzy zapewniają efektywną i pozbawioną rezonansów izolację od średniego zakresu częstotliwości, aż do granic słyszalności.

 

Ultra Padzy zapewniają również izolację od wibracji pochodzących od powierzchni znajdujących się pod urządzeniem, takich jak podłoga czy półka stolika. Są bardzo efektywne w przypadku zastosowania ich pod zestawami głośnikowymi i są w stanie obniżyć ogólny poziom zniekształceń, redukując zniekształcenia intermodulacyjne, powstałe w wyniku odbicia energii mechanicznej generowanej przez przetworniki od obudowy wewnątrz zestawów.


Idealne w przypadku urządzeń ustawianych w stos!

Ultra Padzy są idealne w przypadku gdy urządzenia ustawiane są jedne na drugim w stos; gdy wygoda lub ilość posiadanego miejsca nie pozwalają na inne ustawienia. Fat Padzy są wówczas znakomitym rozwiązaniem tłumiącym i izolującym dla urządzeń, które stoją jedne na drugich na wbudowanych weń nóżkach. Umieszczenie Fat Padzów pomiędzy urządzeniami sprawia, że jednocześnie tłumią one obydwa urządzenia oraz izolują wzajemnie od siebie, przyczyniając się do poprawy rezultatów brzmieniowych.


Jakiego efeketu brzmieniowego można oczekiwać?

Prawidłowe użycie Ultra Padzów, niezależnie czy pod kolcami, nóżkami urządzeń czy też bezpośrednio pod urządzeniami, zapewnia lepsze tłumienie; bardziej czarne i bardziej ciche tło dźwiękowe charakteryzujace się mniejszą ilością szumu; mniej agresywne i mniej mechaniczne zakresy wyższej średnicy oraz tonów wysokich (jest to spowodowane obniżeniem szumu w urządzeniach elektronicznych) oraz lepszym przetwarzaniem basu, większym bogactwem składowych harmonicznych, lepszą separacja instrumentów oraz wreszcie szerszą sceną muzyczną z lepiej zaznaczoną rozdzielczością transjentów.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USTAWIENIA!

1) Wstępne ustawienie

Ultra Padzy należy umieścić na płaskiej powierzchni pod urządzeniem, np. na półce stolika na sprzęt (na zdjęciu obok, na górnej półce stolika Isis Rack). Należy je rozsunąć tak, aby stykały się ze spodnią powierzchnia urządzenia, ale nie dotykały gumowych nóżek urządzenia.

Symposium Acoustics - Fat Padz
2) Umiejscowienie urządzenia

Najlepsze rezultaty z reguły otrzymuje się w sytuacji, gdy Ultra Padzy rozmieszczone są w odległości od 1 do 3 cali (2.5 do 7.5 cm) od zewnętrznych krawędzi urządzenia.

Symposium Acoustics - Fat Padz
3) Zetknięcie krawędzi Ultra Padza ze śrubami montażowymi obudowy

Ultra Padzy, to akcesoria ułatwiające odpływ energii – a śruby, nity montażowe i inne elementy metalowe znajdujące się na spodzie obudowy urządzenia, to zwykle bardzo dobre łączniki przenoszące energię mechaniczną od podzespołów wewnętrznych.  W celu osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów, zaleca się dotknięcie powierzchnią Ultra Padza do śrub montażowych w celu mechanicznego „uziemienia” wewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Jeśli Ultra Padzy używane są pod gramofonem, bardzo korzystne jest umieszczenie Ultra Padza tak, aby stykał się on krawędzią ze śrubą lub nitem mocującym ramię gramofonu do jego chassis.

Symposium Acoustics - Fat Padz
4) Koniec

Instalacja jest zakończona! Tak jak w przypadku innych akcesoriów antywibracyjnych, które wchodzą w interakcję z charakterystyką węzłów obudowy, przemieszczanie Ultra Padzów pod urządzeniem, będzie miało wpływ na brzmienie. Ponieważ Ultra Padzy odznaczają się relatywnie dużą powierzchnią styku, różnice w dźwięku które wnoszą, będą mniejsze podczas ich przesuwania, niż w przypadku akcesoriów o pojedynczym punkcie styku.

Symposium Acoustics - Fat Padz

 

 


Urządzenie objęte gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis

Cena nie obejmuje urządzeń pokazowych prezentowanych na zdjęciach